Accomodation

Accommodation

Guest Houses
1

Sri Rajanna Nilayam 

2 Suits (A.C)  Rs,, 1500-00 (per one)
2

Sri Soma Guest House

4 Suits (A.C)  Rs,, 1200-00 (per one)
3

Sri Venkateshwara Swamy Guest House, Dwaraka Thirumala 

3 Suits(A.C)  Rs,, 1000-00 (per one)
4

Sri Raja Rajeshwara Swamy Guest House Vemulawada 

3 Suits (A.C) Rs,, 1000-00 (per one)
5

Sri Durga Malleshwara Swamy Guest House, Vijayawada 

1 Suits (A.C)  Rs,, 800-00 (per one)
6

Sri Laxmi Narsimha  Swamy Guest House, Yadagirigutta 

4 Suits (A.C)  Rs,, 800-00 (per one)
7

Sri Srisailam Guest House

3 Suits   Rs,, 800-00 (per one)
8

T.T.D 100 Rooms Choultry 

100 Rooms  Rs,, 200-00 (per one)

అతిధి గృహములు

1

శ్రీ రాజన్న నిలయం

2  Suits (ఎ.సి)  రూ,, 1500-00 (ఒక్కింటికి)
2

శ్రీ సోమ అతిధి గృహము

4  Suits (ఎ.సి)  రూ,, 1200-00 (ఒక్కింటికి)
3

శ్రీ ద్వారక అతిధి గృహము

3  Suits (ఎ.సి)  రూ,, 1000-00 (ఒక్కింటికి)
4

వేములవాడ అతిధి గృహము

3  Suits (ఎ.సి) రూ,, 1000-00 (ఒక్కింటికి)
5

విజయవాడ అతిధి గృహము

1  Suits (ఎ.సి)  రూ,, 800-00 (ఒక్కింటికి)
6

యాదగిరిగుట్ట అతిధి గృహము

4  Suits (ఎ.సి)  రూ,, 800-00 (ఒక్కింటికి)
7

శ్రీశైలం అతిధి గృహము

3 Suits   రూ,, 800-00 (ఒక్కింటికి)
8

టి.టి.డి. 100 గదులలో

90 గదులు రూ,, 200-00 (ఒక్కింటికి)
9

టి.టి.డి. 100 గదులలో 

100 గదులు రూ,, 100-00 (ఒక్కింటికి)

DORMITORY BUILDING

S.NO

 

Rent Per Day Rs.
01

GROUND FLOOR

Hall No. 01

500-00
02

Hall No. 02

800-00
03

Hall No. 03

500-00
04

Hall No. 04

500-00
05

1st FLOOR

Hall No. 01

500-00
06

Hall No. 02

1000-00
07

Hall No. 03

500-00
08

Hall No. 04

500-00
09

Hall No. 05

300-00
10

Hall No. 06

300-00
11

Hall No. 07

500-00
12

2nd FLOOR

Hall No. 01

500-00
13

Hall No. 02

1000-00
14

Hall No. 03

500-00
15

Hall No. 04

500-00
16

Hall No. 05

300-00
17

Hall No. 06

300-00
18

Hall No. 07

500-00